SEGO

Wat is SEGO?

Project SEGO werft nieuwe mensen voor de bouw- en installatiebranche. Elk jaar krijgen 50 zij-instromers, zonder vakdiploma een kans op een verkorte opleiding naar werk of een reguliere opleiding in de genoemde branche. De zij-instromers worden intensief en persoonlijk begeleid.

SEGO biedt bedrijven de kans deze mensen kosteloos en rechtstreeks in dienst te nemen. Zo kan het huidige team binnen een bedrijf ontlast worden van eenvoudig repeterend werk en daarnaast biedt SEGO een oplossing op de langere termijn voor het tekort aan arbeidskrachten.

Achtergrond

In de bouw- en installatiebranche is werk, heel veel werk. Alleen met extra arbeidskrachten kunnen onder meer de gewenste, nieuwe woningen gebouwd worden. Bovendien staat Nederland voor de enorme opgave de bestaande woningen te verduurzamen. Het is niet vreemd dat men in de bouw- en installatiebranche uitkijkt naar nieuwe, opgeleide en nog op te leiden collega’s!

Initiatiefnemers

Project SEGO is een initiatief van de Provincie Limburg, Bouwmensen en IW Zuid-Oost in samenwerking met de ROC’s in Limburg.

Zij-instromers zonder diploma krijgen kans

De huidige publiek-private samenwerkingen geven deels al invulling aan het opleiden van toekomstige vakkrachten.

Deze activiteiten dekken echter niet de (toekomstige) behoeften. Daarom zoekt het SEGO-project naar mensen die nú nog aan de zijlijn staan en die op basis van niet passende opleidingen niet in aanmerking komen voor een functie in de bouw- en installatiebranche.

Werkwijze

Afhankelijk van belangstelling en capaciteiten gaat een geïnteresseerde kandidaat na een assessment, kennismaken met het potentiële bedrijf. Hier gaat hij enkele dagen meelopen. Als er een klik is, dan kan de kandidaat starten aan het verkorte opleidingstraject en na afronding aan de slag bij het bedrijf.

SEGO begeleidt de kandidaten intensief; zij kunnen 24/7 terecht bij één contactpersoon.

De kandidaat kan na de introductieperiode kiezen of hij de nieuwe baan voortzet, eventueel interesse heeft in aanvullende cursussen of een vervolgopleiding naar een erkend diploma wilt volgen. Zo kan hij/zij gericht werken aan een nieuwe veelbelovende toekomst!

SEGO staat voor Sectorversnelling Energietransitie Gebouwde omgeving. Een initiatief van Provincie Limburg, Bouwmensen en IW Zuid-Oost i.s.m. de Limburgse ROC’s.